Ürün Grupları
Kırtasiye
Kitabevi
Ales Kitapları
DGS Kitapları
KPSS Lisans GYGK
KPSS Eğitim Bilimleri
ÖABT Öğretmenlik Alan
KPSS A Hakimlik Kariyer
YDS - Yabancı Dil Sınavları
Teog Kitapları
AÖF - Açıköğretim
MEB 100 Temel Eser
İlköğretim 1 - 8 Sınıflar
Lise 9 - 12 Sınıflar Kitapları
YGS - LYS Kitaplar
Paragraf - Bankacılık - Mantık
KPSS Lise - Önlisans
E-KPSS Kitapları
Diğer Sınav Kitapları
Ürün Arama
Detaylı Arama
Yeni Ürünler
UniBall Eye Fine Roller Kalem 0.5-0.7 UB-157
Pilot V-Ball Roller Kalem 0,5 - 0,7 - 1,00
Donga FineTech Rt 0.3 mm Jel Kalem İğne Uçlu
Uniball Roller Kalem UB-247 Grip 0.7 / UB-245 Grip 0,5
Uniball Roller Kalem Signo Broad Kod: UM-153
En Çok Gezilen Ürünler
Lider SMMM Staja Başlama Müşavirim Konu Anlatımlı Set (2015 Baskı - 2088 Sayfa )
Anafen 8.Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası
Ada Çanta Bilgisayar ve Evrak Çantası
Sınav 5.Sınıf İngilizce Yaprak Test
Doğru Tercih KPSS Tarihin Pusulası Konu Anlatımlı, 2018 Baskı
Ana Sayfa Kitabevi Hukuk Kitapları Hukuk / Genel Hukuk - Hukuka Giriş - Hukuk Başlangıcı

Hukuk Rehberi 2 Cilt / Yekta Güngör Özden

Resmi Büyüt

Hukuk Rehberi 2 Cilt / Yekta Güngör Özden

Ürün Kodu : 12111
Markalar : Seçkin Yayıncılık
Fiyatı : 220,00 TL
Kdv Dahil Fiyatı : 220,00 TL
Stok Durumu : Stokda Tükendi  Stoğa Girdiğinde Haber Ver.
Güncelleme Tarihi : 28.1.2017 14:02:00
 
 • Ürün Bilgisi
 • Taksit Seç..
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Önerileriniz

Ürün Detayları

Ülkemizde yayınlanmış ilk "Hukuk Rehberi" olma özelliğini taşıyan kitap, Anayasaya Mahkemesi Onursal Başkanı Yekta Güngör ÖZDEN tarafından ilk 1967 yılında kaleme alınmış ve okuyucular tarafından gördüğü yoğun ilgi nedeniyle bugün 9. baskıya ulaşmıştır.

Hukukla ilgilenen herkesin ve özelikle de avukatlık mesleğine yeni başlayanların karşılaştıkları en temel sorunlar daha çok usul tarafındadır. Mesela, yetkili mahkeme, başvuru ve itiraz süreleri, taraflar ile davanın nasıl bir dilekçeyle açılacağı en tereddütlü konulardır. Kitapta bu konularda detaylı bilgi verilmiş, davalarda yazılacak olan dilekçe örneklerinden, püf noktalarına kadar bir çok konu detaylı bir şekilde ele alınmış ve açıklanmıştır.  Kitapta Yer Alan Önemli Konu Başlıkları
 • ÖN BİLGİLER:
 • Ad Değiştirmek ve Ada Ek - Adalet Devletin Temelidir - Adlî Araverme (Tatil) ve Dâvalar
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 • Avukatlık ve Baro - Avukatın İlişkileri (Görev ve Yetkileriyle)
 • Basın Yasası ? Basın Dâvaları - Basın: Karşılık ? Yanıt (Cevap) ve Düzeltme - Basın: Radyo ve Televizyonda Düzeltme ve Cevap
 • Belediyeler - Bilgi Edinme Yasası - Bilirkişi Saltanatı
 • Boşanma ve Ayrılık - Boşanma: Neden Boşanıyorlar - Boşanmalar Önlenebilir Mi? - Boşanma ve Ayrılık Davalarında Yetki - Boşanma: Anlaşmalı Boşanma - Boşanma: Ailenin Korunması - Boşanma: Terk Nedeniyle Boşanma - Boşanma Davasında Tazminat
 • Cezalar - Cezada Şikâyet (Yakınma) - Ceza Davasında Katılım - Ceza: Vazgeçme - Çocukla İlişkiler
 • Çalışma Yasamızın Hukuksal Dayanakları
 • Dâva Nerede Açılır (Yetkili Mahkeme) - Dâva: Yetki İtirazı - Dâvanın Başvurmaya Kalması (Müracaata Bırakma) ve Yenilenmesi
 • Demokrasi ve Toplum - Delillerin Saptanması (Tespiti) ? Dernekler
 • Dilekçeler
 • Disiplin Cezaları - Dul Aylıkları
 • Duruşmalar ve Yüksek Mahkemelerde Mürafaalar - Erteleme (Geriye Bırakma)
 • Evlât Edinme - Evlenme Engelleri ve Hısımlık
 • Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'ndan Doğan Kimi Haklar
 • Atatürk ve Hukuk
 • Hukuku Savunmak - Hukuk Devleti Olmak İçin - Hukuk - Hukuk ve Hukukçu - Hukuk: Özlenen Hukukçu
 • İcra İşlemleri - İhtiyatî Tedbir (Geçici Önlem) - İdarî Para Cezaları
 • İnsan Haklarının Gerçek Güvencesi
 • Hekimlerin Hukuksal Sorumluluğu - Kambiyo Senetlerine İlişkin Bilgi Özetleri ? Kamulaştırma
 • Kesinleşmeden Uygulanmayacak Kararlar - Karşılıksız Çek -Kimlik Bildirme Yasası
 • Kira Sözleşmeleri - Kira Tesbit Davaları - Kira Alacağı ve Çıkarma (Tahliye) Davaları
 • Kişiliğin Korunması - Taşınmazdan Çıkmasına Karar Verilen Kiracı ? Dâvalının İzleyeceği Yol
 • Manevî Tazminat (Tinsel Ödence) - Markalar İçin Başvuru - Meslek Ahlâkı
 • Miras Payı ve Saklı Pay - Mirası Red - Mirastan Yoksun Bırakmak
 • Nafaka ? Geçimlik - Nüfus Kaydının, Düzeltilmesi Yaşı Büyütmek ve Küçültmek
 • Suçların Toplanması (İçtimaı) - Tanık Listesi ? Tapulama - Bağışlama Hibe
 • Ölünceye Kadar Bakma Akti - Taşınmazların Miras Yoluyla İntikal İşlemleri - Değişiklik (Tashih) İşlemleri
 • İpotek İşlemi - Kat İrtifakının Kurulması - Kat Mülkiyetinin Kurulması
 • Taşınmazların Ayrılması (İfraz) ve Birleştirilmesi (Tevhit) İşlemleri - Vekâletnamelerde Aranan Hususlar
 • Ticaret Şirketleri, Kooperatif ve Âdi Şirket - Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
 • Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
 • Tutuklama
 • Tüketici Mahkemesinde Açılacak Davalar
 • Türk Tüze Dilinde Özleştirme
 • Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin Yerine Getirilmesi
 • Uluslararası Özel Hukuk ve Yöntem Hukuku (Nişanlanmadan Boşanmaya)
 • Vakıf - Vakıfların Tanımı ve Kuruluşu - Vasiyetler - Vekâletname Üzerine - Vekile Tebligat Zorunluluğu - Veraset (Mirasçılık) Belgesi
 • Yargıcın (Hakimim) Davaya Bakmaması
 • 2005'de Türk Yargısı
 • Yargının Onuru
 • Yargımız
 • Yönetim Yargılaması Yöntemi - Yargıda Süreler - Süre Koruma (Müddeti Muhafaza) Dilekçesi
 • Yargıç, Cumhuriyet Savcısı ve Avukatlar İçin Başvuru - Yargılama Türleri
 • Yargılama Yöntemi Özelliği (Üniversiteler İçin) - Yasa Yolları (Kanun Yolları)
 • Yürütmenin Durdurulması ve Uygulamanın Geri Bırakılması (Tehiri İcra)
 • Zamanaşımı ? Zoralım - Zorunlu Çıkarma (Kapıcılar İçin)
 • YARDIMCI METİNLER:
 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
 • Şirket Sözleşmeleri Örnekleri
 • Yapı Kooperatiflerinin Kuruluşunda İzlenecek Yol
 • Dernek Tüzüğü Örneği
 • El Yazılı Vasiyetname Örneği
 • Vakıf Tüzüğü Örneği
 • İşçi Sendikası Tüzüğü
 • Yapım Sözleşmesi Örneği
 • Yazılı -Basılı "Kira Sözleşmesi"
 • Kiralayanla Kiracının Kendilerinin Düzenledikleri Yazılı Sözleşme Örneği
 • Apartman Yönetim Planı Örneği
 • Apartman İşletme Projesi Örneği
 • Kapıcılık Sözleşmesi Örneği
 • Kapıcılık Yönetmeliği Örneği Kapıcılık Yönetmeliği
 • ÖRNEK DİLEKÇELER:
 • Anayasa Mahkemesi'ne Açılacak İptal Dâvaları Dilekçeleri
 • Uyuşmazlık Mahkemesi'ne Verilecek Dilekçeler
 • Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İçin Dilekçeler
 • Yönetim Organlarına Başvurular İçin Dilekçeler
 • Danıştay'a Başvurular İçin Dilekçeler
 • Bölge İdare Mahkemesi'ne Başvuru Dilekçesi
 • İdare Mahkemesi'ne Başvuru Dilekçeleri
 • Vergi Mahkemesi'ne Başvuru Dilekçeleri
 • Savcılık ve Ceza Mahkemeleri İçin Dilekçeler
 • İhtarnameler ve Hukuk Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi, Aile Mahkemeleri İçin Dilekçeler
 • İş Mahkemeleri'ne Başvuru Dilekçeleri
 • İcra Yargıçlıkları (Tetkik Mercii) ve İcra Müdürlükleri İçin Başvuru Dilekçeleri
 • Bilirkişi Raporu Örnekleri
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Aihm)'ne Başvuru Dilekçesi

Taksit Seçenekleri

Ürün Yorumları

Yorum Kaydı Bulunamadı

 Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı! Ürüne ilk yorumu yazmak için tıklayınız. Bu ürüne yorum yazmak için tıklayınız.

Üye Giriş Formu

Değerli Ziyaretçimiz;
İşleme devam edebilmek için sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.
Henüz üye değilseniz, Yeni Üye Kayıt Formu nu doldurarak üye olabilirsiniz.
Şifrenizi hatırlayamıyorsanız, Şifre Hatırlatma Formu nu doldurabilirsiniz.
Üye girişi yapmak için, lütfen e-posta adresinizi ve şifrenizi giriniz.
E-Posta Adresiniz :
Şifreniz :
Beni Hatırla :
   
 

Önerileriniz

Bu ürünün açıklamaları, fiyatı veya diğer özelliklerinin hatalı olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki formu doldurarak bize gönderebilirsiniz.
Siparişiniz ve diğer sorularınız için "Sipariş Yardım Formu" hizmetimizi kullanabilirsiniz.
E-Posta Adresiniz
Mesajınız
Güvenlik Kodu
Güvenlik Kod Onayı
 
Ana Sayfa  |  Alışveriş Sepetim |  Yeni Üyelik | Hakkımızda  | Satış Ortaklığı |  Yardım |  İletişim 

Ana Sayfa | Alışveriş Sepetim | Yeni Üyelik | Hakkımızda | Yardım | İletişim | Satış Ortaklığı


Bu platform Nebim tarafından HemenAl E-ticaret alt yapısı kullanılarak geliştirilip entegre edilmiştir.